psycholog psychoterapeuta Katowice

Dzieci i młodzież

Dzieci

Wielu rodziców staje w obliczu trudności wychowawczych. Problemy ze snem, nadpobudliwość, ataki złości, tiki, lęki, moczenie i zanieczyszczanie się, to częste przypadłości młodszego wieku dziecięcego. Od skutecznego podejścia do prezentowanych zachowań zależy dalszy ich przebieg i rozwój dziecka. W czasie spotkań z rodzicami staramy się zrozumieć dziecko i przetłumaczyć „język” jego zachowań na uczucia i potrzeby, których są wyrazem. Dążymy do wzmacniania poczucia autonomii i wartości u dziecka, rozważając odpowiednie ustosunkowanie się do prezentowanych objawów. Uczymy się rozpoznawania stanów emocjonalnych, potrzeb dziecka adekwatnych do wieku rozwojowego, stawiania granic, modelowania pożądanych zachowań. Problemy starszych dzieci często są związane z tematyką szkolną, niepowodzeniami w nauce lub w kontaktach z rówieśnikami, problemem odrzucenia, agresji, wygórowanych ambicji. Tu również staramy się zrozumieć, co przeżywa dziecko, odwołujemy się do własnych doświadczeń rodziców, metod radzenia sobie ze stresem. Konsultacje wychowawcze mogą stanowić wystarczającą pomoc dla zrozumienia problemów i uregulowania stosunków rodziców z dzieckiem. Mogą też stanowić początek zmian koniecznych do wprowadzenia w środowisku, w którym funkcjonuje dziecko. Czasem mogą wskazać na potrzebę podjęcia psychoterapii związku rodziców czy psychoterapii indywidualnej jednego z rodziców, w sytuacji gdy jest wysoce prawdopodobne, że problemy przeżywane przez parę czy rodzica w istotny sposób wpływają na dziecko. W pracy z rodzinami bliskie jest mi podejście systemowe, które zakłada, że członkowie rodziny tworzą swego rodzaju system. System ten jest unikalną całością, w której ogromne znaczenie odgrywa wpływ członków rodziny na siebie nawzajem. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na zaburzenia jednostki. Rezultatem pracy terapeutycznej z rodziną jest polepszenie wzajemnych relacji, poprawa komunikacji w rodzinie, zrozumienie motywów działania swojego i innych, wzrost umiejętności wychowawczych , poznanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Objawy w sferze zachowań, emocji i ciała, przestają być potrzebne, gdy następuje wzajemne zrozumienie i współpraca. Dochodzi więc do ustąpienia niepożądanych symptomów, a we wzajemnych stosunkach pojawia się więcej życzliwości i satysfakcji.

Młodzież

Dla młodzieży od 16 r.ż. oferuję sesje psychoterapii indywidualnej. Problemy z samoakceptacją, objawy depresyjne, lękowe, konfliktowe lub unikające postawy w relacjach z innymi, to tylko kilka z przykładów trudności, z jakimi może borykać się młodzież. Sesje psychoterapii adresowane do młodzieży są ukierunkowane na: uzyskanie wsparcia, zrozumienie podłoża problemów, zapoznanie się z możliwymi sposobami radzenia sobie, kształtowanie rzeczywistego poczucia własnej wartości, rozwijanie zachowań asertywnych, umiejętność funkcjonowania w świecie emocji , rozwijanie życzliwego stosunku do własnego ciała i kształtowanie zdrowego stylu życia.

Ewa Kuczka - psycholog, psychoterapeuta
ul. Jordana 10/6a, Katowice