psycholog psychoterapeuta Katowice

O mnie

Ewa Kuczka - psycholog kliniczny (nr SLS 0045), certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 1003)

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie po odbyciu 2-letniego szkolenia specjalizacyjnego uzyskałam dyplom specjalisty I stopnia w zakresie psychologii klinicznej. Uczestniczyłam w grupach superwizyjnych i szkoleniach terapeutycznych Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Ośrodka Terapii Krótkoterminowej w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego w Katowicach, m.in. w cyklu szkoleniowym „Terapii rodzin”, „Hipnozy Ericksonowskiej – część I i II” , „Autohipnozy”, „Terapii ofiar i sprawców przemocy”, „Terapii osób wykorzystanych seksualnie”. Podczas praktyk zawodowych i specjalizacyjnych kształciłam się na oddziałach psychiatrii, neurologii, leczenia nerwic i zaburzeń nastroju.

W 2010 r. założyłam Pracownię Psychoterapii „Inspiracja” w ramach której współpracowałam m.in. z Fundacją „Kobiece Serca” w Krakowie, świadczącą pomoc kobietom w sytuacjach kryzysowych, uwikłanym w destrukcyjne związki. Wspierając rozwój osobisty kobiet, organizowałam i prowadziłam kobiece grupy wsparcia.

Trzy lata później ukończyłam całościowe, 4-letnie szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i prowadzone przez Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach oraz Polski Instytut Psychodramy w Krakowie. Zdobyłam tytuł asystenta Europejskiego Instytutu Psychodramy. W 2023 roku zdałam egzamin na certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej z osobami dorosłymi – praktyka prywatna, współpraca z jednostkami NZOZ oraz z dziećmi i młodzieżą – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 - Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Pediatrii i Endokrynologii, Onkologii i Hematologii, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży). W pracy integruję różne nurty psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego. Promuję wiedzę na temat relaksacji i zdrowego trybu życia. Osobiście praktykuję jogę i medytację. Specjalizuję się w pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi w kryzysach życiowych, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i osobowości, z doświadczeniami traumatycznymi. Prowadzę zajęcia psychoedukacyjne związane z tematyką zdrowia i choroby.

Przynależę do Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dbam o standardy etyczne psychoterapii. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ewa Kuczka - psycholog, psychoterapeuta
ul. Jordana 10/6a, Katowice