psycholog psychoterapeuta Katowice

Nałogowe zacvhwania przy wzorcu uzależnienia

 1. Podejmowanie różnych działań z chęci zasłużenia na miłość partnera (przejęcie wszystkich obowiązków domowych, stawianie jego potrzeb na pierwszym miejscu przed własnymi)
 2. Nadmierna troska o partnera, ratowanie go z opresji, przejmowanie na siebie obowiązku rozwiązywania wspólnych problemów, robienie za partnera tego, co mógłby zrobić sam, angażowanie się w rozwój jego kariery
 3. Unikanie trudnych tematów dla świętego spokoju, blokowanie własnych emocji, niewyrażalnie własnego zdania
 4. Szybkie wybaczanie jego nielojalności, kłamstw, zdrad, niewłaściwego zachowania, z lęku przed rozstaniem, nieumiejętność stawiania własnych granic, sprzeciwiania się, mówienia ‘nie
 5. Przejęcie systemu wartości partnera, jego poglądów, uznawanie jego zdania za obiektywną prawdę
 6. Nadwrażliwość na krytykę ze strony partnera, dostosowywanie swojego wyglądu, zachowań, stylu życia do jego oczekiwań, nieustanna chęć sprawiania, aby był zadowolony
 7. Wieczne oczekiwanie pochwał i dowodów miłości ze strony partnera
 8. Jeśli partner jest uzależniony, skupienie uwagi na nałogu partnera (kontrola jego nałogowych zachowań, wynajdywanie literatury, terapeutów, przekonywanie go prośbą lub groźbą, by podjął leczenie, pilnowanie jego abstynencji)
 9. Podejmowanie wysiłku zmieniania nieodpowiednich w odczuciu kobiety zachowań partnera albo trwanie w przekonaniu, że jej miłość je zmieni, chęć naprawienia partnera, zamiast swoich granic
 10. Nieumiejętność przeżywania radości i szczęścia bez partnera lub, kiedy on jest nieszczęśliwy, smutny, bądź zły, chęć spędzania z nim każdej wolnej chwili, niepozwalanie mu na jakąkolwiek samodzielną aktywność
 11. Trudność w samodzielnym podejmowaniu jakichkolwiek działań, rezygnacja z własnych znajomości i zainteresowań
 12. Obwinianie partnera swoje nieszczęście przed sobą i przed innymi, wejście w rolę ‘biedactwa’, któremu należy się współczucie, a jednocześnie niepodejmowanie prób zmiany swojego losu
 13. W odpowiedzi na pytanie:„Co u ciebie słychać?” relacjonowanie znajomym faktów z życia partnera zamiast swojego
Eugenia Herzyk „Nałogowa miłość”

Ewa Kuczka - psycholog, psychoterapeuta
ul. Jordana 10/6a, Katowice